VECHTDALHUISJE

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN


Algemene Huurvoorwaarden Vechtdalhuisje Ommen

Wij heten u van harte welkom bij Vechtdalhuisje Ommen en wij verzoeken u zich op de hoogte te stellen van deze Algemene huurvoorwaarden.

Reservering
We proberen altijd snel te reageren maar hebben niet altijd de beschikking over internet. Maar u mag wel verwachten dat we bij een reserveringsverzoek binnen twee dagen na ontvangst per e-mail reageren. Mogelijk komt de informatiemail dan een dag later. Als er iets niet klopt, kunt u ons daarover mailen. Heeft u binnen twee dagen na de boeking geen reactie van ons gehad, neem dan even contact met ons op.

Tussen u en ons komt een overeenkomst tot stand op het moment dat wij de reservering aan u hebben bevestigd. De overeenkomst betreft de verhuur van een vakantie-accommodatie voor recreatief gebruik, dat naar zijn aard van korte duur is. Het Vechtdalhuisje behoudt zich het recht voor om te allen tijde – zonder opgaaf van redenen – een boeking te weigeren.

Prijs
We proberen onze prijzen altijd correct weer te geven op onze website. Naast de huur zijn er twee vaste kostenposten: schoonmaak en toeristenbelasting. Voor de schoonmaak rekenen we een vast bedrag. De toeristenbelasting wordt door de gemeente bepaald, wij zijn ermee belast om deze te innen voor hen.

Betaling
Als u een reservering wilt maken vragen wij u alvast een percentage van het huurbedrag over te maken. Op dat moment bent u verzekerd van de accomodatie. U ontvangt een bevestiging van uw boeking per email. Het openstaande bedrag graag uiterlijk vier weken voor u uw verblijf begint overmaken. Indien de reservering ligt binnen één maand voor de aankomstdatum moet bij het reserveren het totale bedrag aan ons worden overgemaakt. W e hebben er begrip voor als een betaling niet op tijd binnen is. We sturen dan ook eerst een herinnering. Bij niet tijdige of onvolledige betaling kunnen we de reservering eenzijdig annuleren, we zullen dit dan per mail kenbaar maken. Met het voldoen van een aanbetaling of de hele huursom bevestigt u de algemene huurvoorwaarden te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan.

Borgsom
Bij een verblijf in het Vechtdalhuisje vragen wij een borg van 100,-. Mocht er onverhoopt iets stuk gaan dan verwachten we dat dit gemeld wordt. We kunnen er dan voor zorgen dat het voor de volgende gasten weer hersteld wordt. Na uw verblijf wordt de borg, als alles in orde is, direct teruggestort.

Sleutel
Over het verkrijgen van de sleutel wordt in de weken voorafgaand aan het verblijf gecommuniceerd. Het is niet toegestaan de sleutel te houden of te dupliceren om welke reden dan ook. De sleutel wordt door ons in bruikleen ter beschikking gesteld. De sleutel blijft eigendom van het Vechtdalhuisje. Bij verlies, diefstal of enige andere wijze van verloren gaan van de sleutel kunnen we een bedrag in rekening brengen van € 25

Aankomst en Vertrek
Weekend: U bent welkom van vrijdag 15.00 tot maandag 10.00
Midweek: U bent welkom van maandag 15.00 tot vrijdag 10.00
Week: U bent welkom van vrijdag 15.00 tot vrijdag 10.00

Annulering
Een annulering is vaak niet iets wat je zelf wilt, vaak is er iets vervelends aan de hand. Neem contact met ons op en we kijken hoe we het voor beiden het beste kunnen oplossen. Misschien is het makkelijk te verzetten bijvoorbeeld. In principe hanteren we wel de volgende annuleringsregels:

-Annulering dient altijd schriftelijk (per post of per mail) te geschieden.
-Aanbetalingen worden bij annulering niet geretourneerd.
-Kosten voor annulering: Tot 1 maand voor aanvang van de huurperiode: 50% van het geannuleerde bedrag.
-Vanaf 14 dagen voor aanvang van de huurperiode: 100% van het geannuleerde bedrag
-In geval van annulering onzerzijds worden eventueel al betaalde gelden gerestitueerd.

Verblijf
De accommodaties houden we graag rookvrij. Het meenemen van huisdieren graag van tevoren aangeven. Er zijn maximaal twee huisdieren toegestaan en hiervoor worden geen kosten berekend. Wilt u bezoek ontvangen tijdens uw verblijf? Overleg dit dan even met ons. Onder- of doorverhuur is nadrukkelijk verboden.

Klachten
Het kan natuurlijk voorkomen dat u een klacht heeft. Laat dit ons zo snel mogelijk weten. Zo stelt u ons in de gelegenheid het op te lossen. We zullen ons uiterste best doen om uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken.

Aansprakelijkheid
Vechtdalhuisje Ommen aanvaart geen aansprakelijkheid voor: diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in onze accommodatie. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid bij het uitvallen of buiten werking stellen van technische apparatuur, nutsvoorzieningen, het niet of deels niet functioneren van internet. Bij niet juist gebruik c.q. niet juist achterlaten van de accommodatie kunnen aanvullende (schoonmaak)kosten worden doorberekend. U bent in de betreffende huurperiode in de gehuurde accommodatie volledig aansprakelijk voor alle schade die is ontstaan aan de accommodatie, de inventaris en alle zaken die tot het gehuurde object behoren, tenzij u en uw medegasten aannemelijk kunnen maken dat de schade niet aan u kan worden toegerekend. Mocht u alsnog een klacht willen indienen dan dient deze binnen 14 dagen na het verlaten van de accommodatie schriftelijk en gemotiveerd bij ons te worden ingediend.

Vertrek en eindschoonmaak
We vragen de accommodatie als volgt achter te laten:
-veegschoon
-keukeninventaris schoon afgewassen, afgedroogd en weer in de kasten geplaatst
-koelkast schoon en leeg
-glas en papier van restafval gescheiden
Eventueel breukwerk en/of schade graag bij ons melden. Dan kunnen we er voor zorgen dat het weer in orde komt.

Heeft u nog vragen? Stuur ons gerust een mail! HOME


Misschien tot gauw!